Sök
Stäng denna sökruta.

pH-plus 5 kg

240 kr

Information

pH-plus, granulat 5 kg

pH-plus (natriumkarbonat) höjer vattnets pH-värde.

pH behöver du mäta i din pool och terrasspool om du använder klor eller brom. Du mäter pH i din pool med en pH testare. Desinficerande medel fungerar bäst inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för basiskt. Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6. Optimalt pH-värde är 7,4.

Högt pH-värde (basiskt vatten) ger:
– sämre klordesinfektion
– hudirritation
– kalkutfällning
– grumlighet

Lågt pH-värde (surt vatten) ger:
– aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
– irriterade ögon och slemhinnor
– skador på poolduken