Sök
Stäng denna sökruta.

Stänga poolen för säsongen

Vinterstängning av pool

Våra pooler tål att ha vatten kvar under vintern. Det är dock viktigt att vattennivån sänks till under inloppens hål. Beroendes på vilket överdrag du har över poolen kan du också behöva plugga inloppen om det finns risk att regnvatten kommer ner i poolen under vintersäsongen och att vattennivån därför höjs.

När temperaturen närmar sig 12-15 grader är det dags att börja förbereda poolen för vinterstängning. Håll koll och justera pH efter behov, pH ska ligga mellan 7,2-7,6. Fortsätt klorera vattnet men med en mindre mängd. Stäng av värmen till poolen men låt cirkuleringen vara i gång.

När badvattnet är runt tio grader är det dags för nästa steg i stängning av poolen. Några timmar innan du ska stänga ner poolen så chock klorerar du vattnet så att cirkulationen på vattnet får vara igång ca 3 timmar innan strömmen stängs av. Lös upp kloret i en hink innan och häll sedan i badvattnet, dosera enligt anvisning.

Gör rent liner, utlopp och andra delar av poolen. Plocka ur silkorg och klaffluckan ur bräddavloppet. Dammsug ur poolens botten och väggar. Backspola sedan filtret i några minuter och stäng nu av cirkuleringen av vattnet. Stäng av strömmen till poolen. Töm ur vattnet ur poolen så att nivån ligger under inloppets nivå. Finns det risk att vattenytan höjs under vintersäsongen så behöver du plugga inloppen för att säkerställa att inget vatten rinner ner i tekniklådan.

Lyft ur belysningsinsatsen och lägg i en tät plastpåse på altanen.

Dränera filter, pump och alla slangar från vatten. Ta bort manometern från sandfilter huvudet. Pumpen behöver kopplas loss och förvaras inomhus under vintersäsongen. Det är av stor vikt att inget vatten finns kvar i systemet eller att det finns risk att vatten kommer in i systemet under vinter.

Eventuell värmepump behöver också dräneras från vatten och vintertäckas. Koppla loss alla slangar och luta värmepumpen för att allt vatten ska kunna rinna ur.

Tillsätt algmedel i vattnet, dosera enligt anvisning.

Lyft ur eventuell trappa ur poolen.

Kontrollera om poolöverdraget tål snönsbelastning, täck eventuellt poolen med profilerade vinterplåtar.

Ett tips – Se till att du förvarar alla kopplingar, dräneringspluggar och andra delar till poolen på samma ställe på så vis blir det lättare sen till våren när poolen ska startas igen.

Innan du lämnar poolen till sin vintervila är det viktigt att du kontrollerar att allt vatten är helt dränerat ur alla rör, slangar och övriga delar. Finns det vatten kvar i någon del av poolen och det sedan fryser kommer det med största sannolikhet gå sönder och inga garantier täcker detta.